Aktualności

ul. Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

kurs

 

 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Bełchatowie oraz Klub Żeglarski „Abordaż” organizuje w roku 2015 kolejną ósmą już edycję kursu na stopień żeglarza jachtowego zakończonego egzaminem i uzyskaniem patentu.

 

 

Kurs ten jest podzielony na dwie tury, teoretyczną i praktyczną:

 

  • W pierwszym okresie od marca do kwietnia odbędą się w siedzibie SITG Bełchatów ul. Kolejowej 41 zajęcia teoretyczne. Zajęcia te obejmują całość niezbędnej wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie. Wykłady odbywają się zazwyczaj dwa lub trzy razy w tygodniu od godziny 17.00.

  • Od maja do czerwca ruszają zajęcia praktyczne które będą się odbywały na Zalewie Sulejowskim (port „Na cyplu” w Barkowicach Mokrych). Szkolenia i egzamin odbywają się na jachcie klasy omega. Jeśli chodzi o godziny szkoleń to poszczególni instruktorzy ustalają terminy na bieżąco z kursantami. Zakres szkoleń obejmuje wszystkie wymagane przepisami manewry jachtowe.

 

Po ukończeniu dwóch etapów szkolenia przewidziany jest egzamin wewnętrzny. Egzamin ten odbywa się identycznie jak egzamin na patent żeglarza. Takie rozwiązanie pozwala kursantom oswoić się z procedurami obowiązującymi podczas prawdziwego egzaminu, jest też wskazówką które zagadnienia należy jeszcze przed samym egzaminem powtórzyć.

 

Na przełomie miesięcy czerwca i lipca odbywa się na Zalewie Sulejowskim zwieńczenie kursu tj. egzamin na patent żeglarza.

 

Odpłatność za kurs:

Młodzież i studenci: 650 zł

Pozostali: 850 zł

Odpłatność za egzamin, sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wymagania są określone w Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej: Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/460/1

Wymagania:

§ 4. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie patentu zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia –
w przypadku gdy egzamin ten jest wymagany; ”

 

PO POZYTYWNYM ZDANIU EGZAMINU (W TYM SAMYM DNIU) KURSANCI OTRZYMAJĄ TAKIE ZAŚWIADCZENIE. INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEJ PROCEDURY UZYSKANIA PATENTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE http://szkolenie.pya.org.pl/patenty/zeglarz_jachtowy/procedura_uzyskania_patentu

 

3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu; ”

 

WYMÓG NIE DOTYCZY TEGO KURSU

 

4) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej –
w przypadku osoby małoletniej.”

 

DOKUMENTY POWYŻSZE ZBIERANE SĄ NA KURSIE I DOSTARCZANE WŁAŚCIWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEZ ORGANIZATORA KURSU

 

§ 22. 1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  1. patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie. Już ponad setka wyszkolonych przez nas kursantów uzyskała patenty. Bardzo wielu z kursantów zaczynała swoją przygodę z żeglarstwem od zera przychodząc na nasz kurs, teraz pływają samodzielnie ciesząc się radością jaką daje uprawianie żeglarstwa, dlatego naprawdę warto spróbować.

Ahoj!

 

PS

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z przez naszą stronę z Komandorem Klubu lub bezpośrednio w siedzibie SITG Bełchatów tel. 44 633 31 51 http://sitgbelchatow.pl/?page_id=257