Aktualności

ul. Juranda 18,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Webadmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzon naszego Klubu stanowią Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w sekcji żeglarskiej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jednak przez te kilkanaście lat działalności klub bardzo zmienił swoje oblicze wchłaniając w poczet swoich członków wielu nowych wspaniałych ludzi nie związanych zawodowo z kopalnią.

Rok 2019 to rok sporych zmian dla naszego Klubu. Zmian związanych z samą strukturą organizacyjną, bo staliśmy się klubem sportowym, ale także zmianami personalnymi. Poszerzyliśmy także znacznie profil działalności naszego Klubu w szczególności dotyczy to różnych form pracy z młodzieżą. 

Celem Klubu jest upowszechnianie i działalność wspierająca rozwój kultury fizycznej i sportu żeglarskiego, a w szczególności:

 

 1. Uprawianie i propagowanie żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz innych sportów.

 2. Popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 3. Doskonalenie kadr kultury fizycznej i sportu.

 4. Doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu.

 5. Działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo oraz informacyjnie sportowy i turystyczny rozwój żeglarstwa.

 6. Tworzenie warunków dla powszechnego uprawiania żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz innych sportów na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 7. Działalności mającej na celu podnoszenie umiejętności żeglarskich członków Klubu.

 8. Podtrzymywania tradycji żeglarstwa morskiego.

 9. Propagowanie zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie członków Klubu .

 10. Angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 12. Upowszechniania zasad etykiety żeglarskiej oraz dobrych obyczajów morskich.

 13. Propagowanie żeglarstwa morskiego połączonego z aktywnym wypoczynkiem, osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

 14. Realizację innych celów ze sfery zadań publicznych z ukierunkowaniem na działalność statutową Klubu.

 

 

ZARZĄD KLUBU

 

Komandor klubu - Leszek Kacprzyk

 

V-ce Komandor klubu - Adam Mołek

Skarbnik klubu - Jarosław Pluciński

Sekretarz klubu - Marcin Węglewski

Członek Zarządu - Cezary Łabencki

Członek Zarządu - Robert Grzywacz

Członek Zarządu - Wioletta Bartosik

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Roman Gogacz

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Ryszard Wyka

Sekretarz - Grzegorz Gągorowski

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Andrzej Kupski

V-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Joanna Dyksa

Sekretarz - Jarosław Herbik

 

Ahoj!