Aktualności

ul. Juranda 18,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Webadmin

 

Etykieta żeglarska to w uproszczeniu wskazówki jak powinniśmy się zachowywać na jachcie i poza nim, co nam wolno a czego nie powinniśmy robić. Zasady określone w etykiecie żeglarskiej wynikają z obowiązujących przepisów, norm zwyczajowych, uwarunkowań historycznych, ale też zwyczajnie z żeglarskich przesądów. Prawdziwy elitaryzm żeglarstwa nie wywodzi się ze snobizmu. Nie wystarczy nosić markowych ciuchów, sypać żeglarskim nazewnictwem, czy też świetnie robić sztagi i rufy.
Żeglarstwo istnieje ponad wszelkimi podziałami, łączy ludzi zamiast ich dzielić. Jest wyrazem miłości i szacunku dla ludzi i matki natury.

 

 1. Kapitan ma zawsze rację – jest to jedyna osoba, która odpowiada całkowicie za bezpieczeństwo jachtu i załogi podczas całego rejsu. Zawsze i bezwzględnie stosuj się do jego poleceń. Na każdym kroku okazuj mu szacunek i wsparcie, to bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja. Wierz mi na pewno to doceni.

 

 1. Klar na jachcie – należy dbać o czystość i porządek na jachcie, wygląd jachtu wiele mówi o załodze i Kapitanie.
  Pamiętaj musisz wyrobić sobie nawyk najpierw klar, później inne obowiązki.
  Klar na jachcie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo załodze. Na każdym etapie rejsu należy zachować klar na pokładzie. Po wpłynięciu do portu, po komendzie tak stoimy, każda osoba na pokładzie w pierwszej kolejności zajmuje się klarowaniem lin i czyszczeniem jachtu zgodnie z przyznanymi zadaniami. Podobnie przy wyjściu z portu czy też manewrach przy żaglach w drodze.

 

 1. Wygląd załogi – tu nie trzeba chyba nikogo przekonywać, fajnie jest kiedy wszyscy są ubrani jednakowo, mają np. klubowe koszulki. Ale nie jest to konieczne. Ważne by było schludnie i czysto. Noś odpowiednie obuwie (buty na miękkiej i jasnej podeszwie). Chodzenie w glanach, traperkach czy trekingach jest zabronione. Pamiętaj, żeby wchodząc do portu wyglądać schludnie i ubrać się odpowiednio wcześniej. Paradowanie w samych kąpielówkach jest bardzo źle przyjmowane.

 

 1. Etykieta na wodzie – bezwzględnie stosuj się do przepisów i znaków.

 

 1. Nie bądź uciążliwy dla innych, nie hałasuj – tu mamy dwa aspekty. Pierwszy dotyczy wykonywania manewrów. Manewry wykonywane przez załogę w ciszy i skupieniu na jedną komendę skippera, świadczą o profesjonalizmie Kapitana i jego załogi. Często wychodzimy lub wchodzimy z portu w nocy lub bardzo wcześnie rano, zróbmy to tak by nikomu nie zakłócać spoczynku.
  Drugi aspekt dotyczy głośnej muzyki czy też śpiewów na postoju oraz wulgaryzmów. Wulgaryzmy nie przystoją żeglarzom, wystrzegajmy się takich zachowań. Pamiętajmy inni też mają prawo do odpoczynku. 

 

 1. Jacht to dom, „pukaj” przed wejściem – przed wejściem na jacht poproś Kapitana jachtu o zgodę na wejście na pokład. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia zrezygnuj.

 

 1. Nie cumuj do innych jachtów bez zgody ich kapitanów – aby zacumować do innego jachtu musisz uzyskać zgodę Kapitana tego jachtu. Jeśli taką otrzymasz, swój jacht musisz przycumować, ale tak by dziób twojego jachtu był równoległy do rufy sąsiada. Zapewni to prywatność obydwu załogom. Schodzimy na keję wyłącznie poprzez dziób sąsiedniego jachtu. Jeśli są osoby na pokładzie sąsiada pytamy o zgodę.

 

 1. Nie śmieć, nie spuszczaj ścieków w porcie i na kotwicowisku – wszystkie śmieci segregujemy i wyrzucamy do wyznaczonych śmietników. Podczas postoju w porcie czy na kotwicowisku korzystamy z zamkniętych zbiorników na fekalia czy brudną wodę. Zgodnie z przepisami można je opróżnić jedynie w porcie (odpowiednie instalacje) lub na pełnym morzu, choć tego ostatniego nie polecamy.

 

 1. Pomagaj i bądź życzliwy – reaguj na wezwania pomocy na morzu, odbieraj cumy w porcie, asekuruj łódkę pomagaj widząc, że inni mają problemy. Ty także możesz je kiedyś mieć. Nie komentuj i nie wywyższaj się. Pomoc innym żeglarzom to sprawa honoru.

 

 1. Nie pływaj z odbijaczami – odbijacze służą konkretnym celom, pływanie z nimi świadczy o braku podstawowej wiedzy i złym klarze na pokładzie.

 

 1. Nie wieszaj prania gdy płyniesz – wieszamy pranie wyłącznie na postoju w porcie. Staramy się przy tym go nie eksponować np. gdy stoimy long said, wieszamy je na burcie od strony wody. Niedopuszczalne jest żeglowanie z rozwieszonym praniem.

 

 1. Relacje międzyludzkie – na pokładzie wszyscy mówimy sobie po imieniu. Wspieramy się i szanujemy wzajemnie. Nie podnosimy tematów politycznych, religijnych i światopoglądowych, które mogą być zalążkiem sporów i kłótni. Cieszymy się własnym towarzystwem i otaczającą nas przyrodą.

 2. Posiłki na jachcie – posiłki podajemy zawsze najpierw kapitanowi, to kapitan pierwszy rozpoczyna posiłki i wznosi toasty.

 3. Burta honorowa - honorową stroną jachtu jest burta nawietrzna, a jachtu stojącego na kotwicy lub porcie burta prawa. Na burcie honorowej przyjmuje się gości, urzędników portowych.  Przesądy żeglarskie:

 4. Nie wypływamy w piątek i nie wpisujemy do dziennika jachtowego portu docelowego przed dotarciem do niego. 

 5. Toasty – pierwszy ku przychylności zawsze wznosimy Neptunowi, toasty wznosimy na siedząco i nie stukamy się kieliszkami. 

 6. Nie gwiżdżemy na pokładzie.

 7. Nie wystawiamy nóg i rąk za burtę.

 8. Nie odpalamy papierosów od świecy.

   


     Noszenie bander, flag i proporców:

 1. Podnoszenie flag i bander – stosuj się ściśle do przepisów określających sposób noszenia bander, flag i proporców.


  Na jachtach jednomasztowych (slupach z ożaglowanie trójkątnym), banderę należy podnosić na flagsztoku na
  rufie, natomiast jachty o ożaglowaniu gaflowym, podczas żeglugi noszą banderę na flaglince przy piku gafla.

   

  Jachty dwu i więcej masztowe, na których ostatni maszt ma ożaglowanie bermudzkie, płynące pod żaglami noszą banderę na topie ostatniego masztu ponad żaglem, natomiast przy ożaglowaniu gaflowym, podobnie jak jachty jednomasztowe, przy piku gafla ostatniego żagla.

   

  Jacht na postoju w porcie lub jacht w ruchu bez postawionych żagli (na silniku) nosi banderę na flagsztoku na rufie.


  Banderę podnosimy w dniu otwarcia sezonu nawigacyjnego (na jachtach i masztach klubowych), z chwilą zaokrętowania kapitana jachtu, codziennie o godzinie 08:00, a także w chwili kończenia biegu lub wycofania się z regat.


  Banderę nosi się w czasie drogi stale (w dzień i w nocy, szczególnie w żegludze po wodach terytorialnych każdego kraju; złamanie tego nakazu może być ukarane grzywną), a w porcie (na postoju) od godziny 08:00 czasu miejscowego do zachodu słońca.
  Banderę opuszczamy w dniu zakończenia sezonu nawigacyjnego, z chwilą wyokrętowania kapitana jachtu oraz w chwili startu do regat.


  Bandera opuszczona do połowy oznacza żałobę narodową, Jeśli na masztach na lądzie lub innych statkach bandera jest opuszczona, należy uczynić to samo z naszą banderą. Opuszczenie bandery w trakcie żeglugi oznacza, że na pokładzie znajduje się zmarły – spotykając taki statek (jacht) należy na chwilę opuścić własną banderę do połowy.


  Do starych zwyczajów należy salutowanie banderą. Polega ono na opuszczeniu swojej bandery do połowy wysokości i trzyma w tym położeniu tak długo, aż bandera salutowanego statku również zostaje opuszczona. Gdy statek salutowany znacznie podnosić swoją banderę, salutujący robi to samo. Jeśli jacht niesie banderę na krótkim flagsztoku, salutowanie polega na wyjęciu flagsztoka z gniazda i pochylenie go razem z banderą.


  Należy pamiętać że w niektórych przypadkach salutowanie jest obowiązkiem nakazanym przepisami. Dotyczy to salutowania okrętów wojennych wszystkich bander, a także niektórych miejsc pamięci narodowej, np. pomnika Bohaterów Westerplatte.


  Miejsce pod prawym salingiem jest zastrzeżone dla flag okolicznościowych. Jeśli wpływamy do innego portu obcego państwa, to pod prawym salingiem podnosimy banderę tego państwa. Po powrocie do kraju, podnosimy banderki wszystkich państwa w kolejności ich odwiedzenia.


  Pod lewym salingiem podnosi się różnego rodzaju proporce osobiste, jeśli prowadzący jacht takie posiada. Czasami pod lewym salingiem podnosi się proporzec klubowy, jeśli ze względów technicznych, nie ma możliwości postawienia go na topie masztu. Miejsce pod lewym salingiem służy również do podnoszenia różnego rodzaju flag sygnalizacyjnych.


  W czasie świąt państwowych i uroczystości żeglarskich na jachcie podnosi się galę flagową. Gala flagowa polega na rozpięciu flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS). Dużą galę flagową podnosimy na jachcie stojącym w porcie lub na kotwicy. Jacht płynący pod żaglami nie podnosi gali flagowej, natomiast jacht płynący na silniku może podnieść małą galę flagową, rozpinaną od prawej burty, poprzez top grotmasztu do lewej burty.


  Dużą galę flagową podnosimy na jachcie stojącym w porcie lub na kotwicy. Jacht płynący pod żaglami nie podnosi gali flagowej, natomiast jacht płynący na silniku może podnieść małą galę flagową, rozpinaną od prawej burty, poprzez top grotmasztu do lewej burty.

 

Ahoj!