Aktualności

ul. Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Kurs2018Abordaż

 

W dniu 23 czerwca odbył się na Zalewie Sulejowskim egzamin na patent Żeglarza Jachtowego. Egzamin ten był zwieńczeniem kursu, który prowadził nasz klub od bez mała trzech miesięcy. Do egzaminu przystąpiło 21 kursantów. Wszystkie osoby zdały z wynikiem pozytywnym egzamin i mogą cieszyć się z upragnionego patentu.

W imieniu swoim oraz całej kadry instruktorskiej, życzymy Koleżankom i Kolegom wszelkiej pomyślności na żeglarskiej drodze. Dziękujemy za chwile wspólnie spędzone. To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy Was poznać. Mamy nadzieje, że będziecie cieszyć się uprawianiem żeglarstwa przez wiele lat a patent, który właśnie zdobyliście będzie wstępem do pięknej żeglarskiej kariery.

Na koniec trochę praktycznych informacji jak otrzymać sam patent.

 

 

W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 

  • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
  • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa.

 

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

 

Opłaty:

Osoba dorosła 50 zł
Uczeń/student 25 zł *

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie.

 

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ahoj!

 

Źródło: http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/