Aktualności

ul. Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Webmaster

 

 

Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Klubem Żeglarskim Abordaż organizują kurs na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.

 

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na kursie i jeśli chciałbyś sprawdzić się w roli nauczyciela żeglowania i rozpocząć swoją przygodę w nauczaniu żeglarstwa to skontaktuj się z nami.

Zgłoszenia na kurs należy kierować bezpośrednio do KWŻ - Tadeusza Markiewicza tel. 601 158 38.

Najbliższe zajęcia rozpoczynamy 12 maja w niedziele o godzinie 10.00 na Zalewie Sulejowskim - Port "Na Cyplu" Barkowice Mokre

Kontakt z prowadzącym: kolega Janusz Dudkiewicz tel. 605 651 723.

 

Odpłatność za cały kurs wynosi 1000 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

PtOZŻ:

ul. Dzieci Polskich 41A
97-200 Tomaszów Mazowiecki

KO BP Oddział 1 / Tomaszów Maz. 49 1020 3916 0000 0802 0102 2797

 

Po pomyślnie ukończonym kursie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu.

Opłaty za egzamin przed komisją PZŻ wynoszą: 320 zł plus wydanie patentu 50 zł.

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/cennik-instruktorski-dla-organizatora-kursu

 

 

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w systemie kształcenia kadry szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

Stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa został zastąpiony stopniem Nauczyciela Żeglowania.

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/dla-kandydata-na-instruktora-pzz/

 

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ dopuszczone są osoby spełniające poniższe wymogi:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej iumiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

Ahoj!