Aktualności

ul. Juranda 18,
97-400 Bełchatów

+48 601 991 576
info@abordaz.net.pl

Webadmin

 

Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Klubem Żeglarskim Abordaż zaprasza na kolejną edycję kursu na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ. Pierwsze zajęcia teoretyczne planowane są na 28 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie SiTG ul. Kolejowa 41 97-400 Bełchatów.

Jeśli chciałbyś sprawdzić się w roli nauczyciela żeglowania i rozpocząć swoją przygodę w nauczaniu żeglarstwa to znakomita okazja. Kurs odbywa się w trybie weekendowym. Zajęcia teoretyczne zaplanowane są w miesiącu marcu i kwietniu.

 

Zajęcia praktyczne będą odbywały się na Zalewie Sulejowskim - Port "Na Cyplu" Barkowice Mokre. Rozpoczęcie zajęć praktycznych planowane jest na ostatni weekend kwietnia. Egzamin na stopień Nauczyciela Żeglowania odbędzie się w czerwcu 2020r.

 

Odpłatność za cały kurs wynosi 1000 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto:

PtOZŻ:

ul. Dzieci Polskich 41A

97-200 Tomaszów Mazowiecki

KO BP Oddział 1 / Tomaszów Maz. 49 1020 3916 0000 0802 0102 2797

 

Po pomyślnie ukończonym kursie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu.

Opłaty za egzamin przed komisją PZŻ wynoszą: 320 zł plus wydanie patentu 50 zł.

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/cennik-instruktorski-dla-organizatora-kursu

 

 

Wymogi formalne:

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ dopuszczone są osoby spełniające poniższe wymogi:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

Zapisy prowadzą:

KWŻ - kpt. J. Tadeusz Markiewicz tel. +48 601 158 38

Prezes PtOZŻ - Marian Kowalczyk tel. +48 784 935 782

 

Ahoj!